Вградена производна

Вграденият дериват е част от финансов инструмент, който включва и недостигащ договор за приемане. Вграденият дериват изисква част от паричните потоци по договора да бъде модифицирана във връзка с промени в променлива, като лихвен процент, цена на стоката, кредитен рейтинг или валутен курс. Ако дериватът може да се прехвърля по договор отделно от договора, тогава той не е вграден дериват.