Предприятия фонд

Предприятиен фонд е самоиздържащ се държавен фонд, който продава стоки и услуги на обществеността срещу заплащане. Например, държавно съоръжение за производство на електроенергия осигурява електричество на местните собственици на жилища срещу заплащане. Едно предприятие използва същата счетоводна рамка, следвано от предприятия в частния сектор, като например GAAP или IFRS.