Излишен капацитет

Излишният капацитет се отнася до ситуация, при която търсенето на стоки и услуги на компанията е по-малко от нейния производствен капацитет. Ситуацията може да възникне по време на ниската точка в сезонната индустрия, където капацитетът се поддържа, за да съответства на пиковата част на сезона. Излишъкът на капацитет може също да възникне, когато търсенето на клиентите трайно спадне, което може да бъде възможност за фирмата да намали размера на капацитета си за намаляване на разходите.

Когато има излишен капацитет в дадена индустрия, цените са склонни да намаляват. Това е така, защото производителите искат да продадат колкото се може повече единици, за да заплатят фиксираните си разходи, и са готови да намалят цените, за да привлекат повече бизнес. Тази ситуация може да доведе до фалити на финансово по-слаби фирми.