Изплащане на пари в брой

Изплащането в брой е изтичане на пари в брой, платени в замяна на предоставянето на стоки или услуги. Може да се извърши и парично изплащане за възстановяване на средства на клиент, което се отчита като намаление на продажбите. Друг вид изплащане на пари в брой е изплащането на дивидент, което се записва като намаляване на корпоративния капитал.

Изплащане на пари в брой може да се извърши със сметки или монети, чек или електронен превод на средства. Ако плащането се извършва с чек, обикновено има забавяне от няколко дни, преди средствата да бъдат изтеглени от разплащателната сметка на компанията, поради въздействието на плаващата поща и обработващата поплавка.

Изплащането на пари в брой обикновено се извършва чрез системата за задължения, но средствата могат да се изплащат и чрез системата за заплати и чрез дребни пари.

Процесът на изплащане на пари в брой може да бъде възложен на банка на фирма, която издава плащания към датите, разрешени от разплащателното лице, като използва средствата по разплащателната сметка на предприятието.