Приходи от услуги

Приходите от услуги са продажбите, отчетени от бизнес, които се отнасят до услуги, предоставяни на неговите клиенти. Тези приходи обикновено вече са таксувани, но могат да бъдат признати, дори ако не са фактурирани, стига приходите да са спечелени. Тези приходи могат да бъдат обобщени в отделен ред, който се появява в горната част на отчета за приходите и разходите.

Приходите от услуги не включват никакъв доход от изпращането на стоки, нито пък доходи от лихви.