FIFO срещу LIFO счетоводство

FIFO и LIFO са методи за натрупване на разходи, използвани за оценка на себестойността на продадените стоки и крайния запас. FIFO е съкращение на термина „първи влязъл, първи излязъл“ и означава, че стоките, добавени за първи път към инвентара, се приемат за първите стоки, извадени от инвентара за продажба. LIFO е съкращение на термина „последно влизане, първо излизане“ и означава, че стоките, последно добавени към инвентара, се приемат за първите стоки, премахнати от инвентара за продажба.

Защо да използвам единия метод над другия? Ето някои съображения, които отчитат областите на счетоводството, потока на материалите и финансовия анализ: