Как приходите влияят върху баланса

Приходите обикновено се появяват в горната част на отчета за доходите. Това обаче оказва влияние и върху баланса. Ако условията за плащане на компанията са само в брой, тогава приходите също създават съответната сума в брой в баланса. Ако условията за плащане позволяват кредит на клиентите, тогава приходите създават съответната сума на вземанията в баланса. Или, ако се извършва продажба в замяна на някакъв друг актив (който се случва при бартерна сделка), тогава някой друг актив в баланса може да се увеличи.

Това увеличение на активите също създава компенсиращо увеличение на частта от собствения капитал на баланса, където неразпределената печалба ще се увеличи. По този начин въздействието на приходите върху баланса е увеличаване на сметката на активите и съответстващо увеличение на сметката на собствения капитал.