Обем на продажбите

Обемът на продажбите е броят на продадените единици в рамките на отчетния период. Тази цифра се следи от инвеститорите, за да се види дали бизнесът се разширява или свива. В рамките на бизнеса обемът на продажбите може да се наблюдава на нивото на продукта, продуктовата линия, клиента, дъщерното дружество или региона на продажбите. Тази информация може да се използва за промяна на инвестициите, насочени към някоя от тези области.

Бизнесът може също така да следи обема на продажбите си, който е броят единици, които трябва да продаде, за да спечели нулева печалба. Концепцията е полезна, когато продажбите се свиват, така че ръководството да може да определи кога трябва да приложи намаляване на разходите. Това може да бъде трудна концепция за използване, когато има много различни продукти, и особено когато всеки продукт има различен марж на принос.

Концепцията за обема на продажбите може да се приложи и към услугите. Например обемът на продажбите на консултантска фирма може да се счита за общия брой часове, таксувани за един месец.