Задължителен одит

Задължителният одит е проверка на финансовите записи на предприятието в съответствие с изискванията на държавна агенция. Редица организации трябва да преминат задължителен одит, включително следното:

  • Банки

  • Брокерски фирми

  • Застрахователни компании

  • Общини

Тези субекти трябва да бъдат подложени на задължителен одит, тъй като подлежат на определен обем от държавния надзор. Обхватът на всеки от тези одити се определя от държавната агенция, която го изисква, така че резултатът може да не отговаря непременно на изискванията на общоприетите стандарти за одит.