Работни документи

Работните документи представляват колекция от документи, събрани от одитор по време на проверка на финансовите записи на клиент. Работните документи предоставят доказателства, на които се основава мнението на одитора относно финансовите записи на клиента. Работните документи се разглеждат като част от партньорска проверка в съответствие със стандартите, издадени от съответния орган за определяне на стандарти. Следните документи могат да бъдат включени в работните документи:

  • Анализи

  • Резултати от потвърждението

  • Бележки

  • Графици

  • Преписи