Превантивни разходи

Превантивните разходи са всички направени разходи, които имат за цел да минимизират броя на дефектите в продуктите и услугите. Например, една компания може да инвестира в програми за обучение на операторите на нейните производствени машини, за да гарантира, че те разбират как правилно да произвеждат части. Или фирмата може да се включи в статистически анализ за контрол на процесите, за да открие кога процесът започва да произвежда стоки, които са извън спецификацията. Като друг пример, бизнесът може да установи стандарти за качеството на суровините, които купува от доставчиците, и провежда програма за сертифициране, за да гарантира, че тези стандарти са спазени.

Много по-евтино е да се правят превантивни разходи, отколкото да се продават дефектни стоки или услуги, тъй като корекцията на тези последни артикули може да включва пълна подмяна на продукта и загуба на добра репутация на клиента. Превантивните разходи се считат за част от разходите за качество.