Пул разходи

Пул разходи е групиране на индивидуални разходи, обикновено по отдел или сервизен център. След това разпределението на разходите се извършва от пула разходи. Например, разходите за отдела за поддръжка се натрупват в пул разходи и след това се разпределят между тези отдели, използващи неговите услуги.

Пуловете на разходите обикновено се използват за разпределяне на фабричните режийни разходи към производствени единици, както се изисква от няколко счетоводни рамки. Те се използват и при калкулиране на дейности, за да се разпределят разходите по дейности. Бизнес, който иска да разпределя разходите на високо рафинирано ниво, може да избере да го направи, като използва редица групи от разходи.