Междинен период

Междинен период е финансов отчетен период, който е по-кратък от пълната фискална година. Междинните финансови отчети обикновено са тримесечни финансови отчети, които се изискват за всички предприятия, чиито дългови ценни книжа или ценни книжа се търгуват публично. В зависимост от това кой регулатор на ценни книжа или фондова борса е включен, предприятието ще трябва да издава поне междинни финансови отчети в края на първата половина на своята финансова година и да го направи не по-късно от 60 дни след края на всяко междинно Период.

Междинен период също се счита за стандартния месечен период от време, който повечето организации използват за своето финансово отчитане.