Амортизация на MACRS

Амортизацията на MACRS е системата за данъчна амортизация, използвана в Съединените щати. MACRS е съкращение от Модифицирана ускорена система за възстановяване на разходи. Съгласно MACRS дълготрайните активи се приписват на определен клас активи, който има определен период на амортизация, свързан с него. Службата за вътрешни приходи публикува пълен набор от амортизационни таблици за всеки от тези класове. Класовете са: