Пределна полза

Пределната полза е постепенното увеличение на ползата за потребителя, причинено от потреблението на една допълнителна единица стока или услуга. Тъй като нивото на потребление на потребителя се увеличава, пределната полза има тенденция да намалява (което се нарича намаляваща пределна полезност), тъй като нарастващото количество удовлетворение, свързано с допълнителното потребление, намалява. По този начин пределната полза, която потребителят изпитва, е най-висока за първата единица потребление и след това намалява.

Например потребителят е готов да плати 5 долара за сладолед, така че пределната полза от консумацията на сладолед е 5 долара. Потребителят обаче може да е значително по-малко склонен да закупи допълнителен сладолед на тази цена - само разходите за 2 долара ще изкушат човека да си купи друг. Ако е така, пределната полза е спаднала от 5 на 2 долара само за една допълнителна единица сладолед. По този начин пределната полза намалява, тъй като нивото на потребление на потребителя се увеличава.