Заплатен служител

Наемният служител се изплаща въз основа на годишна норма на заплащане, независимо от броя на реално отработените часове. Например, ако човек има заплата от $ 70 000 и му се плаща веднъж седмично, тогава брутната сума на всяка от 52-те заплати, които получава през годината, е $ 1346 ($ 70 000/52 седмици).

Заплатеният служител не получава заплащане за извънреден труд, но също така не получава намаляване на заплатите за работа на намален брой часове. Типът лице, което е класифицирано като нает служител, обикновено е самоуправляващо се лице в административната част на бизнеса, като например администраторът, мениджър продажби или президент.