Непрограмно решение

Непрограмно решение е избор, направен за справяне с неповторима, тактическа ситуация. Тези решения обикновено включват ситуации, които са извън нормалните оперативни процедури на даден бизнес. Когато възникне такава ситуация, оперативните процедури предвиждат решението да бъде изхвърлено от нормалния оперативен поток и изпратено на мениджър за разрешаване. Примери за такива непрограмирани решения са:

  • Дали да предложите кредит на клиент, чието финансово състояние е слабо

  • Дали да промените производствения график, за да се справите с бърза поръчка на клиента

  • Дали да приемете поръчка на клиент за нестандартен продукт, който изисква специална обработка

Когато даден бизнес има изчерпателен набор от стандартни оперативни процедури, трябва да има относително малко непрограмирани решения, тъй като повечето решения са отчетени от процедурите.

Някои непрограмирани решения не могат да бъдат стандартизирани. Вместо това, някой трябва да вземе решение относно тактическата алтернатива. Например, мениджърът трябва да реши дали да спре да продава продукт, или да направи продукт вътрешно или да го произведе от трета страна. Тези решения обикновено включват известен анализ на свързаните разходи и маржове, както и бъдещи прогнози.