Комисионна за продажби

Комисионна за продажба е размерът на обезщетението, изплатено на лице въз основа на размера на генерираните продажби. Това обикновено е процент от продажбите, който се изплаща върху основната заплата. Високият дял от комисионните за продажби към основното заплащане има за цел да насочи вниманието на търговския персонал най-силно към необходимостта от генериране на продажби. Комисионна за продажба може да бъде платена, когато се генерира продажба или когато се получат парични средства от клиента. Последната платежна система е по-разумният начин на действие, тъй като тя принуждава търговците да обръщат внимание на кредитоспособността на клиентите.