Жълта книга

Жълтата книга съдържа пълния набор от общоприети държавни одиторски стандарти. Документът предоставя на потребителите рамка за извършване на одити на всички видове държавни образувания и образувания, получили награди и безвъзмездни средства от правителството. Потребителите на Жълтата книга са предимно CPA и държавни одитори. Издава се ежегодно от Правителствената служба за отчетност (GAO).

Името идва от жълтата корица на документа.