Дефиниция за намаляване на задлъжнялостта

Намаляването на задлъжнялостта е процесът на изплащане на дълга с цел намаляване на риска от неизпълнение. Това е най-важно, когато ръководството установи, че фирмата има опасност да не генерира достатъчно паричен поток, за да изпълни задълженията си за изплащане на дълга. Тази ситуация е особено често срещана, когато икономическите условия намаляват, което води до спад в продажбите. Друга причина за намаляване на ливъриджа е, когато бизнесът се измести от първоначалната си фаза на растеж и затова вече не се нуждае от толкова дълг, за да финансира текущите увеличения на своите изисквания за оборотен капитал.

Има няколко начина за намаляване на ливъридж, които включват следните начини за набиране на пари:

  • Разпродайте активи

  • Разпродайте операционна единица

  • Продавайте акции в бизнеса

  • Удължете условията за плащане на доставчиците

  • Съкратете условията за кредит на клиентите

  • Ускорете оборота на материалните запаси