Защита от изгорена земя

Защитата от изгорена земя се използва от цел за поглъщане, за да се намали нейната привлекателност за враждебен кандидат. Един от подходите е да се продадат най-ценните му активи, за да се намали стойността им. Фирмата може също така да поеме значителна сума на дълга или да добави клауза към своите графици за изплащане на дълга, като задължава дълга да бъде изплатен изцяло веднага след враждебно поглъщане. Предприемайки тези действия, организацията се надява да остане независима. Дори когато тази защита успее, тя може сериозно да увреди дългосрочната конкурентоспособност и способността за печалба на целевата компания, което намалява стойността на бизнеса за нейните акционери.