Права на акции

Правата върху акциите дават на собственика им правото, но не и задължението, да купува акциите на дадена компания на определена цена на изпълнение за определен период от време. Терминът се прилага главно за даване на право на настоящите акционери да купуват допълнителни акции като част от следващата продажба на акции на емитента. Намерението е да се даде възможност на съществуващите акционери да запазят сегашния си дял от собствеността в бизнеса, като придобият същия дял от новата емисия. Правата върху акциите могат да бъдат издадени на цена на упражняване, малко под текущата пазарна цена, без комисионна, което ги прави по-привлекателни за инвеститорите.