Длъжностна характеристика на главен инвестиционен директор

Описание на длъжността : Главен инвестиционен директор (CIO)

Коментари: Следващата длъжностна характеристика може да варира значително в зависимост от това дали вече има длъжност главен финансов директор (CFO). Ако е така, финансовият директор може да поеме части от ролята на ИТ директор.

Основна функция: Главен инвестиционен директор е лицето, което отговаря за надзора на инвестициите на дадено предприятие. Главен инвестиционен директор се занимава със следните дейности:

  • Определяне на размера на оперативните средства, които могат безопасно да бъдат премахнати за инвестиционни цели.
  • Коригиране на инвестиционния портфейл за балансиране на ликвидността, възвръщаемостта на инвестициите и целите на риска на предприятието.
  • Гарантиране, че средствата се предоставят своевременно от инвестиции за оперативни цели.
  • Управление на пенсионния план на предприятието.
  • Консултиране на Управителния съвет относно възможни промени в инвестиционната политика.
  • Даване на препоръки на борда относно използването на външни мениджъри на пари.