Обратен търг

Обратният търг е онлайн търг, при който доставчиците могат многократно да наддават цените си по-ниски, за да спечелят договор за покупка. Този подход може да доведе до значително намаляване на цените за купувача. В зависимост от вида на използваната система за обратен търг, следната информация ще бъде достъпна за всички оференти:

  • Действителни офертни цени, които са подадени; или

  • Относителното класиране на оферентите въз основа на подадените им цени

Офертите ще продължат, докато никой не желае да наддава по-ниско или докато не се достигне предварително определено време за изтичане.

Обратните търгове обикновено се ограничават до ситуации, при които необходимите артикули са напълно комодитизирани, без диференциращи се характеристики по доставчик и със стандартни спецификации за индустрията.

Една разумна загриженост, породена от доставчиците, е, че обратните търгове прекомерно се фокусират върху цената. Когато доставчикът предпочита да се конкурира по други фактори освен цената (като бърз обрат на поръчката), той е в неравностойно положение при обратен търг. Също така, използването на обратни търгове изпраща съобщението, че няма да има опит от компания да изгради отношения с конкретен доставчик - тя просто иска най-добрата цена.