Разходи за пенсиониране на активи

Разходите за пенсиониране на активи са компенсиращият актив, който се създава, когато се признае задължение за пенсиониране на актив (ARO). Разходите за пенсиониране на актива увеличават балансовата стойност на дълготрайния актив, за който е създаден ARO.