Необходим период на обслужване

Необходимият период на служба е периодът, през който служителят трябва да работи за работодател, преди да може да получи безвъзмездна помощ. Този период на обслужване може да бъде изрично посочен в свързаната документация за присъждане на плащания или може да се заключи от документацията.