Разширяване на работата

Разширяването на длъжността включва увеличаване на броя на задачите, свързани с дадена работа, за да се увеличи разнообразието на работата. Този подход е най-успешен, когато добавените задачи изискват служител да повиши нивото си на знания. Например, работник на производствена линия също може да бъде натоварен да извърши качествен преглед на работата си. Резултатът от разширяването на работните места може да бъде работна сила, която е в състояние да се ангажира с голямо разнообразие от задачи, включително попълване помежду си. Като се имат предвид техните по-широки възможности, служителите с разширени работни места също могат да отговарят на изискванията за по-високи ставки на заплащане.