Управлявана валута

Управлявана валута е валута, за която обменният курс се контролира от централната банка на правителството. Правителството прави това, като или определя фиксиран обменен курс, или като участва в покупко-продажба на сделки чрез централната си банка. Дори когато правителството твърди, че оставя обменния курс на своята валута да се повишава и спада в съответствие със силите на търсене и предлагане, то може да прави периодични интервенции, за да затрудни необичайните колебания на обменния курс, като по този начин намалява нивото на несигурност на финансовите пазари. Някои парични мениджмънти се считат за нормални, за да стабилизират пазарите.