Прост добив

Обикновената доходност е сумата на лихвата, получена от емитента на облигации, разделена на текущата пазарна цена на свързаната облигация. Това е опростено изчисление, използвано за приблизителна възвръщаемост на инвестицията в облигации.