Подобряване на кредита

Подобряването на кредита е всяко действие, предприето за подобряване на кредитоспособността. Например издателят на облигации може да получи застраховка или поръчителство от трета страна, която гарантира плащането на облигациите. Други възможности са кредитополучателят да предостави допълнително обезпечение на заемодателя или да задели пари в потъващ фонд, който е резервиран за евентуално пенсиониране на емитираните облигации. Още една възможност е да се приеме по-консервативна финансова структура, като се запазят повече пари в наличност, като по този начин се подобрят коефициентите на ликвидност, изследвани от заемодателите. Като предприеме тези стъпки, организацията може да успее да увеличи сумата, която може да вземе в заем, както и да намали лихвения процент, който й се начислява. Например издателят на облигации може да е в състояние да подобри рейтинга на емисията облигации, като му позволи да продаде облигациите при малко по-нисък лихвен процент.