Определение на референтната цена

Референтна цена е цената, която клиентът счита за разумна да плати за продукт или услуга. Бизнесът трябва да е наясно с възприемането на референтните цени на клиентите при определяне на ценови точки за фирмени продукти. Например, ако референтната цена, използвана от клиентите, е ценовият диапазон на продуктовата линия на конкурент, предприятието може да определи цените си малко по-ниски от цените на конкурента. Клиентите ще възприемат тези цени като добра сделка спрямо референтните цени и по-вероятно ще купуват от компанията. Вариант на концепцията е първоначалникът на даден продукт първоначално да определи висока цена, която клиентите ще приемат като референтна цена за този продукт. Впоследствие фирмата може да предложи разнообразни отстъпки, които се възприемат като отлични цени, като по този начин увеличават обема на продажбите.Още една вариация на концепцията е да поставите продукт с по-ниски цени до продукт с по-висока цена, така че продуктът с по-ниски цени да изглежда добра сделка, като по този начин стимулира продажбите.

Референтното ценообразуване се счита за вариация на психологическото ценообразуване, при което цените се манипулират, за да привлекат вниманието на потребителите.