Разширение на инвентара

Разширението на инвентара е умножаването на количеството единица инвентар по зададената му цена. Резултатът е общата цена на броя единици на ръка. Разходите, използвани при това изчисление, са най-често стандартните разходи, определени за даден продукт. След това резултатът се записва като крайния баланс на запасите на дадена компания.