Определение на ценовата точка

Ценова точка е препоръчителната цена на дребно на продукт или услуга. Обикновено се определя по отношение на цените, на които стоките и услугите се предлагат от конкуренти, или на цените, свързани със заместващи продукти. Идеалната цена трябва да увеличи доходността за продавача. За да намери тази оптимална точка, продавачът провежда тестове при различни ценови точки, за да види кой генерира най-голямото ниво на съвкупна печалба. Тази ценова точка може да се наложи да бъде променена с течение на времето в отговор на цените, определени от други страни за подобни артикули.