Определение на прав дълг

Правият дълг е писмено безусловно обещание за плащане на фиксирана сума или при поискване, или до определена дата. Той не е конвертируем в собствения капитал на емитента. Например типичната облигация може да се характеризира като прав дълг, тъй като не може да се преобразува в акции на емитента. Обратно, конвертируемият дълг не може да се характеризира като прав дълг, тъй като той може да бъде преобразуван в акции на емитента.

Концепцията за прав дълг е особено притеснителна за S корпорация, където всеки дълг, който не е прав дълг, може да се счита за втори клас акции. Когато случаят е такъв, изборът на корпорация S на фирмата може да бъде направен невалиден.