Съвместна дейност

Съвместна дейност е всяко действие, свързано с набиране на средства, което също може да бъде свързано с другите функционални дейности на организация с нестопанска цел, като например неговите функции за управление, програма или развитие на членството. Съвместната дейност може да доведе до различни разходи, които не могат да бъдат идентифицирани конкретно с една дейност, които се наричат ​​съвместни разходи. Съвместните разходи трябва да бъдат разпределени между дейността и програмите за набиране на средства или областта на управление и администрация, според случая.