Антидилутив

Финансовата транзакция се счита за антидилутивна, когато резултатът е увеличение на печалбата на акция, или чрез увеличаване на печалбата, или чрез намаляване на броя на акциите в обращение. Антидилутивните сделки са изключени от изчисляването на напълно разредената печалба на акция.