Пенсионен фонд

Пенсионният фонд е съвкупност от средства, които са внесени от работодателите и техните служители и които се инвестират, за да осигурят на служителите пенсионни обезщетения. Тъй като пенсионните фондове обикновено разполагат с огромни суми за инвестиране, те се класифицират като институционални инвеститори и се управляват от професионални инвестиционни мениджъри. Печалбите на пенсионния фонд обикновено се отлагат с данъци и се признават като доход от получателите на плана само след като са навършили пенсионна възраст.

Лицата, отговорни за вземане на управленски решения за пенсионен фонд, имат фидуциарна отговорност за разумни инвестиции. Следователно инвестициите обикновено са добре диверсифицирани и избягват високорискови ситуации.

Пенсионните фондове обикновено са недофинансирани, тъй като спонсориращите организации не могат да внесат пълната сума, посочена от актюерски анализ на средствата, които ще са необходими, за да се гарантира, че са извършени адекватни изплащания в съответствие с графика на обезщетенията по плана. Това недофинансиране се признава като задължение в балансите на спонсориращите организации.