Потъващ фонд

Потъващ фонд е заделена парична сума, която трябва да се използва на по-късна дата за пенсиониране на облигации или други форми на дълг или привилегирован акции. Той може да се използва и за финансиране на заместването или закупуването на актив. Като се заделят тези средства, финансовата тежест, свързана с изплащане или покупка на активи, значително намалява. Съществуването на потъващ фонд също намалява риска за инвеститорите, които имат по-голям шанс да бъдат изплатени. Когато потъващият фонд е задължителна част от инвестиционното споразумение, инвеститорите са по-склонни да разрешат намален лихвен процент върху свързания дълг или привилегировани акции. Потъващ фонд обаче намалява и наличността на пари за кредитополучателя, което ограничава избора му за инвестиции.