Недепозирани чекове

Недепозираните чекове са чекове, които са получени от клиенти, но все още не са депозирани. Има няколко възможни причини, поради които даден бизнес може да има недепозирани чекове, включително следните:

  • Бизнесът работи на счетоводна база на база пари и не иска да отчита допълнителни приходи през текущия отчетен период.

  • Сумата на паричните средства, представена от недепозирани чекове, е толкова малка, че счетоводителят не се притеснява да направи депозит, вместо да изчака пристигането на повече чекове.

  • Чековете са с дата на публикуване, така че предприятието все още не може да ги депозира.

В идеалния случай, депозираните чекове трябва да се отчитат от получателя в неговия баланс като парични средства.