Маркетингова кооперация

Маркетинговата кооперация осигурява търговски обект за продуктите, доставяни ѝ от членове и покровители (всички страни, с които кооперацията прави бизнес на кооперативна основа). Например фермата продава непрекъснато добитък и реколта чрез кооперация, която се занимава с маркетинга и евентуалната продажба на продукти на трети страни.

Маркетинговите кооперации могат да приспадат остатъците от приходите, които се изплащат на покровители. Тези суми се поставят в капиталовите сметки на покровителите. Тези задържани средства по същество са форма на финансиране на кооперацията. Задържанията обикновено се изплащат в продължение на няколко следващи години и така могат да се считат за задължения на кооперацията.