Търговска марка

Търговската марка е правна диференциация от други продукти, което се доказва от някакъв вид уникална дума, фраза или символ. Търговската марка идентифицира изключително продукт или услуга и по този начин се счита за ключова част от усилията за брандиране от страна на бизнеса. В Съединените щати човек може да регистрира търговска марка в Службата за патенти и търговски марки на САЩ. Други държави имат подобни институции. Веднъж регистрирана, търговската марка предоставя на собственика изключително използване на тази форма на диференциация.

Цената на търговска марка може да бъде призната като актив в баланса на организацията. Като актив запазената марка може да бъде закупена, продадена или лицензирана за определен период от време.