Капитал на кредиторите

Собственият капитал на кредиторите е делът на активите, които една организация финансира с кредит, отпуснат ѝ от кредиторите. По същество това е общият размер на задълженията в баланса, макар че може да се направи случай, че заплащането всъщност е собствен капитал на служителите, тъй като по същество това е кредит, предоставен на фирмата от служителите. Високото съотношение на пасивите към активите предполага, че бизнесът поддържа ниско ниво на собствения капитал, като по този начин използва кредиторите, за да подобри възвръщаемостта на собствения си капитал.