Време за закупуване

Времето за закупуване е интервалът между вземането на решение за придобиване на стоки и момента на получаване на стоките. Това време за изпълнение се състои от следните елементи:

  • Време за подготовка на поръчката

  • Време за доставка на доставчика

  • Време в транзит от доставчика до получателя

  • Време за проверка

  • Време за изтегляне

Времето за закупуване трябва да бъде вградено в процеса на поставяне на поръчката, така че стоките да бъдат поръчани достатъчно предварително, за да се гарантира, че са получени навреме за предназначението им. Следователно времето за закупуване се определя количествено в системата за планиране на материални изисквания. Без надлежно обмисляне на това време за изпълнение, една компания ще страда от текущи условия за складиране на продукти, както и от производствени цикли, които не могат да бъдат завършени поради липсващи части.

Един от най-добрите начини за подобряване на ефективността на бизнеса е да се намали времето за закупуване, така че да може да бъде по-отзивчив при извършване на собствени доставки до клиентите.