Сметките за вземания са намалени

Дисконтирани сметки са неплатени сметки на клиенти, които са продадени на трета страна в замяна на пари. Тези фактури се продават с намаление от номиналната им стойност, така че продавачът да може да получи незабавен достъп до пари, като по този начин подобрява своя паричен поток. Купувачът на намалени вземания е известен като фактор и печели парите, платени на продавача на вземането, като събира вземането. Факторът е изложен на риск от загуба, ако не може да събере вземане, тъй като продавачът не носи отговорност за несъбираеми фактури.

Дисконтирането на вземанията може да бъде доста скъпо за продавача на вземания, така че това се счита за по-малка стратегия за финансиране за повечето фирми. Това работи най-добре, когато дадена компания печели висока печалба от продажбите си, така че да може да поеме големите отстъпки, прилагани от фактори.