Административно счетоводство

Административното счетоводство включва събиране на информация за изпълнението и генериране на отчети от тази информация, които подпомагат ръководството при управлението на организация. Отчетите се използват ежедневно за поддържане на контрол и оптимизиране на операциите. Административното счетоводство е подмножество на управленското счетоводство.