Подайте под наем

Сублизингът включва отдаване под наем на недвижим имот от наемател на наемател. Договор за пренаем обикновено възниква, когато първоначалният наемател вече не трябва да използва наето пространство или вече не може да си позволи да извършва лизинговите плащания. Тази ситуация е най-често срещана за търговски имоти, но може да възникне и за жилищни имоти.

При споразумение за сублизинг първоначалният наемател отчита сублизинга, като че ли е първоначалният лизингодател. По този начин първоначалният наемател продължава да отчита текущите си лизингови плащания на първоначалния лизингодател, сякаш сублизингът не съществува.