Местна валута

Местната валута е валутата, която се използва най-често в дадена държава. Това обикновено е националната валута. По този начин щатският долар може да бъде приет в Обединеното кралство, но местната валута там е лирата, тъй като това е националната валута и валутата, в която се уреждат повечето транзакции.