Единен търговски кодекс

Единният търговски кодекс (UCC) е правен кодекс, който се прилага за търговски сделки. UCC е формулиран през 1952 г. и сега е ратифициран от почти всички държавни правителства на Съединените щати. Някои разпоредби на UCC са приети от всички щати, като по този начин се хармонизират законите, свързани с търговските сделки в Съединените щати. Кодът е разделен на девет статии, които са както следва:

  1. Общи разпоредби
  2. Продажби и лизинг
  3. Инструменти по договаряне
  4. Банкови депозити, инкасове и преводи на средства
  5. Акредитиви
  6. Групови трансфери и продажби на едро
  7. Складови касови бележки, товарителници и други документи за собственост
  8. Инвестиционни ценни книжа
  9. Обезпечени транзакции