План за одит

Планът за одит посочва цялостната стратегия и подробни стъпки, които трябва да се следват при провеждането на одит. Планът включва процедури за оценка на риска, както и допълнителни процедури, които трябва да се следват въз основа на резултата от оценката на риска. Съдържанието и времето на плана ще варират от година на година, в зависимост от промените в обстоятелствата на клиента. Чрез създаването на одитен план в началото на одитора одиторът е в по-добра позиция да предвиди проблеми, които могат да възникнат по време на одит, като същевременно провежда одита по ефективен начин.