Цикъл на заплатите

Цикъл на заплата е продължителността на времето между ведомостите. По този начин, ако дадено предприятие плаща на своите служители всеки петък, това е едноседмичен цикъл на заплата, докато плащането им веднъж месечно е месечен цикъл на заплатите.